Χοληδοχολιθίαση

2017-12-31T19:21:04+02:00

Με τον όρο Χοληδοχολιθίαση αναφερόμαστε στην ύπαρξη χολολίθων στον χοληδόχο πόρο. Ο χοληδόχος πόρος είναι ένας μικρός σωλήνας που διοχετεύει τη χολή από το ήπαρ στο δωδεκαδάκτυλο. Οι χολόλιθοι, μονήρεις ή πολλαπλοί, δύναται να δημιουργηθούν εξαρχής στον χοληδόχο πόρο ή να μεταφερθούν σε αυτόν από την χοληδόχο κύστη μέσω του κυστικού πόρου. Σε