Πολύκυστικο ηπαρ

2019-09-20T15:35:59+02:00

Αιμορραγικη Κύστη αρ λοβου ήπατος σε πολύ κυστικο ήπαρ. Η ασθενής Υπεβλήθη σε λαπ κυστεκτομη