Η ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΕΡΗΣ ΑΝΑΡΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΥΣΕΩΝ

2019-07-05T18:30:47+02:00

Η ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΕΡΗΣ ΑΝΑΡΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΗΠΑΤΕΚΤΟΜΩΝ ΣΕ ΑΠΩΤΕΡΟ ΧΡΟΝΟ.