Κακώσεις Χοληφόρων

Ιατρογενής Κάκωση Ε4 κατά Strassberg

2018-05-14T20:13:16+02:00

Ακόμη ένα περιστατικό ιατρογενούς κάκωσης των εξωηπατικών χοληφόρων αντιμετωπίστηκε από την επιστημονική ομάδα ιατρών του Κωνσταντοπουλείου Γ.Ν.  Το συγκεκριμένο περιστατικό κατατάσσεται στην ταξινόμηση Strassberg στην κατηγορία Ε4. Ο ασθενής διεκομίσθει από επαρχιακό νοσοκομείο με πλήρη διατομή του πόρου που αναδείχθηκε στην ERCP. Διάγνωση Ιατρογενής Κάκωση Ε4 κατά Strassberg -

Ιατρογενής Κάκωση Ε4 κατά Strassberg2018-05-14T20:13:16+02:00

Ιατρογενής Κάκωση Ε2 κατά Strassberg

2017-12-29T22:53:28+02:00

Οι ιατρογενείς κακώσεις των χοληφόρων και η θεραπεία αυτών εξαρτώνται από την ακριβή ανατομία εκάστης. Η κωδικοποίηση των κακώσεων των χοληφόρων κατά Strassberg είναι η πιο ακριβής ταξινόμησή τους που προσδιορίζει και τη θεραπευτική αγωγή αυτών. Το ακόλουθο περιστατικό κάκωσης χοληφόρων μελετήθηκε απεικονιστικά ταξινομώντας την κάκωση στην κατηγορία

Ιατρογενής Κάκωση Ε2 κατά Strassberg2017-12-29T22:53:28+02:00

Ιατρογενής Κάκωση από Χολοκυστεκτομή

2017-12-29T23:07:20+02:00

Οι ιατρογενείς μετεγχειρητικές κακώσεις των χοληφόρων είναι σπάνιες και προκύπτουν συνήθως μετά από χολοκυστεκτομές. Ένα τέτοιο περιστατικό αντιμετωπίστηκε από τον ιατρό κ. Σπύρο Δελή και την υπόλοιπη επιστημονική ομάδα του Κωνσταντοπουλείου Γ.Ν. "Αγία Όλγα". Διάγνωση Ιατρογενής κάκωση μετά από λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή του δεξιού ηπατικού στη συμβολή πρόσθιου και οπίσθιου κλάδου. Θεραπεία

Ιατρογενής Κάκωση από Χολοκυστεκτομή2017-12-29T23:07:20+02:00
Go to Top