Ιατρογενής Κάκωση από Χολοκυστεκτομή

2017-12-29T23:07:20+02:00

Οι ιατρογενείς μετεγχειρητικές κακώσεις των χοληφόρων είναι σπάνιες και προκύπτουν συνήθως μετά από χολοκυστεκτομές. Ένα τέτοιο περιστατικό αντιμετωπίστηκε από τον ιατρό κ. Σπύρο Δελή και την υπόλοιπη επιστημονική ομάδα του Κωνσταντοπουλείου Γ.Ν. "Αγία Όλγα". Διάγνωση Ιατρογενής κάκωση μετά από λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή του δεξιού ηπατικού στη συμβολή πρόσθιου και οπίσθιου κλάδου. Θεραπεία