Ενδοηπατικό Χολαγγειοκαρκίνωμα

2018-01-18T22:15:52+02:00

Το ενδοηπατικό χολαγγειοκαρκίνωμα αναπτύσσεται στα χοληφόρα εντός του ήπατος και αποτελεί περίπου το 20% των συνολικών χολαγγειοκαρκινωμάτων (ενδοηπατικών και εξωηπατικών), ενώ παρότι είναι αρκετά σπάνιο αποτελεί τον δεύτερο σε συχνότητα εμφάνισης πρωτοπαθή όγκο του ήπατος. Το χολαγγειοκαρκίνωμα εμφανίζεται πιο συχνά  κατά την 5η και 6η δεκαετία της ζωής ενώ στατιστικά τα περιστατικά είναι συχνότερα