Χολαγγειοκαρκίνωμα τελικού χοληδόχου πόρου

Ολική Παγκρεατεκτομη με διατήρηση του Σπλήνα

CT Scans

Χολαγγειοκαρκίνωμα τελικού χοληδόχου πόρου

Δείτε Ακόμη:

Πρόσφατες σχετικές αναρτήσεις στο Blog μας
2022-03-28T14:58:08+02:00
Go to Top