Χολαγγειοκαρκίνωμα

Ασθενής με ενδοηπατικη στένωση αρ ηπατικου υπεβλήθη σε αρ πλαγιά ηπατεκτομη. Χρήση χειρισμών Pringle και hanging maneuver μεταξύ αρ Πυλαίας και αρ ηπατικής φλέβας.Η τεχνική αυτή εφαρμόζεται στη Μεταμόσχευση από ζωντα δότη

CT Scans

Απεικονίσεις Χολαγγειοκαρκινώματος

Δείτε Ακόμη:

Πρόσφατες σχετικές αναρτήσεις στο Blog μας
2021-12-21T15:10:53+02:00
Go to Top