Τμηματική Εκτομή Ηπατικών Μεταστάσεων μετά από Χημειοθεραπεία

Η Τμηματική Εκτομή Ηπατικών Μεταστάσεων εκ του Παχέος Εντέρου είναι μία χειρουργική τεχνική που στοχεύει στην αφαίρεση μόνο των τμημάτων αυτών του ήπατος που έχουν προσβληθεί από μεταστάσεις αφήνοντας επαρκέστερο μετεγχειρητικό ηπατικό παρέγχυμα στον ασθενή.

Στην ανάρτησή μας παρουσιάζουμε περιστατικό γυναίκας ασθενούς με μεταστατικό καρκίνο του ήπατος εκ του παχέος εντέρου. Η ασθενής είχε διεγνωσθεί με Αδενοκαρκίνωμα του Παχέος Εντέρου και Σύγχρονες Ηπατικές Μεταστάσεις. Για την αντιμετώπιση του Αδενοκαρκινώματος του Παχέος Εντέρου η ασθενής υπεβλήθει σε Δεξιά Κολεκτομή. Οι παθολογοανατομικές εξετάσεις κατέδειξαν Αδενοκαρκίνωμα Παχέος Εντέρου σταδίου Τ4Ν1Μ1. Μετά τη διενέργεια της Δεξιάς Κολεκτομής, η ασθενής έλαβε Προεγχειρητική Χημειοθεραπεία 11 Κύκλων FOLFOX, με σκοπό τη συρρίκνωση των ηπατικών εστιών για να καταστεί δυνατή η χειρουργική εκτομή τους με εναπομείναν επαρκές ηπατικό παρέγχυμα. Μετά τους 11 κύκλου, οι ηπατικές εστίες ανταποκρίθηκαν σε σημαντικό βαθμό στη λήψη της χημειοθεραπείας και συρρικνώθηκαν αρκετά και η ασθενής ήταν πλέον έτοιμη να υποβληθεί στη χειρουργική θεραπεία. Προχωρήσαμε στη διενέργεια Τμηματικής Εκτομής των Τμημάτων V & VI του ήπατος, αφήνοντας επαρκέσταστο υγιές παρέγχυμα ήπατος, εξασφαλίζοντας ταχεία μετεγχειρητική αποκατάσταση της λειτουργίας του.

MRI Scan

Απεικονίσεις Μεταστατικών Εστιών Ήπατος

Δείτε Ακόμη:

Πρόσφατες σχετικές αναρτήσεις στο Blog μας
2018-06-15T20:18:16+02:00
Go to Top