14 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Χειρουργικής Ογκολογίας

Ενδιαφέρουσες ομιλίες σχετικά με τη Χειρουργική Αντιμετώπιση των Ηπατικων Μεταστάσεων από Κολοορθικο Καρκίνο.Classic ,Simultaneous or Liver first approach? Το MDT ειναι απαραιτητο,οπως και ο ρολος του Χειρουργου Ηπατος.Η 5ετης επιβίωση των ασθενών που υποβάλλονται σε ηπατεκτομη  μπορεί να φτάσει το 58%.

2019-11-14T17:54:37+00:00