Μόρφωμα Σπληνός

Τα μορφώματα σπληνός διακρίνονται σε παρασιτικά, μη παρασιτικά και νεοπλασίες. Η κλινική εικονα του ασθενούς εξαρτάται άμεσα από το μέγεθος του όγκου και την εντοπισή του. Η σπληνεκτομή είναι η χειρουργική θεραπεία εκλογής για τα ευμεγέθη μορφώματα σπληνός που προκαλούν σπληνομεγαλία. Τα μη παρασιτικά μορφώματα και οι νεοπλασίες σπληνός είναι σπάνιες οντότητες και η βιοψία καθορίζει συχνά την κατηγοριοποίησή τους.

Στην παρούσα ανάρτηση παρουσιάζουμε περιστατικό ασθενούς με ευμέγεθες μόρφωμα σπληνός 9 εκατοστών. Ο ασθενής παρουσίαζε σπληνομεγαλία με άλγος στην περιοχή της κοιλιάς. Μετά τον πλήρη απεικονιστικό και βιοχημικό προεγχειρητικό έλεγχο διενεργήσαμε σπληνεκτομή. Η βιοψία ανέδειξε σπάνιο φλεγμονώδη μυιοινοβλαστικό όγκο σπληνός ο οποίος θεωρείται κατά βάση νεοπλασματικος όγκος αν και στη βιβλιογραφία αναφέρεται συχνά και ως φλεγμονώδης ψευδοόγκος και στην πλειονότητα των περιστατικών είναι καλοήθης. Ο ασθενής εξήλθε από το νοσοκομείο την τρίτη ημέρα μετά το χειρουργείο σε πολύ καλή κατάσταση.

Δείτε Ακόμη:

Πρόσφατες σχετικές αναρτήσεις στο Blog μας
2018-08-30T20:39:33+02:00
Go to Top