Λαπαροσκοπική Ηπατεκτομή ΗΚΚ σε έδαφος Κίρρωσης

Η Λαπαροσκοπική Ηπατεκτομή αποτελεί την θεραπεία εκλογής και το “gold standard” για Ηπατοκυτταταρικό Καρκίνωμα  (ΗΚΚ) εντοπισμένο στον αριστερό λοβό του ήπατος ακόμη και σε περιπτώσεις που ο όγκος έχει αναπτυχθεί σε περιβάλλον κίρρωσης.  Περίπου το 80% των Ηπατοκυτταρικών Καρκινωμάτων αναπτύσσεται σε έδαφος κίρρωσης του ήπατος και υπολογίζεται πως το 1/3 των ασθενών με κίρρωση θα αναπτύξουν ΗΚΚ κατά τη διάρκεια της ζωής του. Η Λαπαροσκοπική Χειρουργική έχει πολλαπλά οφέλη για τους ασθενείς με ΗΚΚ σε έδαφος κίρρωσης, τόσο διεγχειρητικά όσο και μετεγχειρητικά. 

Στην ανάρτησή μας παρουσιάζουμε χαρακτηριστικό περιστατικό γυναίκας ασθενούς που διαγνώσθηκε με ΗΚΚ σε έδαφος κίρρωσης. Ο όγκος εντοπίστηκε στον αριστερό λοβό του ήπατος σε ιδανική θέση για τη διενέργεια Αριστερής Λαπαροσκοπικής Ηπατεκτομής. Μελετήσαμε απεικονιστικά μέσω MRI & CT scans τον όγκο καθώς και την έκταση της κίρρωσης στον αριστερό λοβό του ήπατος και κρίναμε εφικτή την λαπαροσκοπική εκτομή. Μετά τον πλήρη έλεγχο της ασθενούς προχωρήσαμε στη διενέργεια της Αριστερής Λαπαροσκοπικής Ηπατετεκτομής αφαιρώντας τον όγκο και το κιρρωτικό μέρος του ήπατος της ασθενούς με ελάχιστη διεγχειρητική απώλεια αίματος και ελάχιστο χειρουργικό τραύμα, διασφαλίζοντας ελαχιστοποίηση του μετεγχειρητικού άλγους και μικρότερη παραμονή στο νοσοκομείο.

MRI & CT Scans

Απεικονίσεις HKK σε έδαφος Κίρρωσης

Δείτε Ακόμη:

Πρόσφατες σχετικές αναρτήσεις στο Blog μας
2018-06-02T21:28:11+02:00
Go to Top