Λαπαροσκοπική Εκτομή Μετάστασης Ήπατος από Καρκίνο Ωοθηκών

Ο καρκίνος των ωοθηκών είναι μία κακοήθης βλάβη στις ωοθήκες. Οι αιτίες που προκαλούν τον καρκίνο των ωοθηκών δεν είναι ξεκάθαρες, συχνά όμως η ύπαρξη όγκου στις ωοθήκες συνδέεται με διάφορους επιβαρυντικούς παράγοντες, οι σημαντικότεροι εκ των οποίων είναι οι εξής:

  • Κληρονομικότητα
  • Ηλικία
  • Διαταραχή Ορμονών
  • Μετάλλαξη του γονιδίου BRCA1

Ο καρκίνος των ωοθηκών σε προχωρημένο στάδιο μπορεί να δώσει απομακρυσμένες ηπατικές μεταστάσεις. Σε αυτήν την περίπτωση η ασθενής υποβάλλεται αρχικά σε χημειοθεραπεία με σκοπό την υποσταδιοποίηση της νόσου και εφόσον ανταποκριθεί τότε ακολουθεί η χειρουργική αφαίρεση των μεταστάσεων.

Στην παρούσα ανάρτησή μας, παρουσιάζουμε περιστατικό γυναίκας ασθενούς με μονήρη μεταστατική εστία ήπατος από πρωτοπαθή καρκίνο των ωοθηκών. Η ασθενής υπεβλήθει σε απεικονιστικό έλεγχο μέσω εξέτασης PET Scan που κατέδειξε βλάβη στο Τμήμα VII του Ήπατος.  Το σημείο εντοπισμού της εστίας και το μέγεθος αυτής ήταν ιδανικά για να καταστήσουν το περιστατικό εξαιρέσιμο λαπαροσκοπικά. Επιπλέον, η λαπαροσκόπηση μας δίνει τη δυνατότητα διενέργειας πλήρους ελέγχου της περιτοναϊκής κοιλότητας για ύπαρξη διάσπαρτων μεταστάσεων.   Πραγματοποιήσαμε πλήρη προεγχειρητικό έλεγχο και προχωρήσαμε στη διενέργεια Λαπαροσκοπικής αφαίρεσης της μεταστατικής εστίας ήπατος με τη χρήση μεσοπλεύριου Trocar. Ο πλήρης περιτοναϊκός έλεγχος δεν κατέδειξε ύπαρξη μεταστατικών εστιών στην περιτοναϊκή κοιλότητα.

Η ασθενής εξήλθε από το νοσοκομείο τη 2η μετεγχειρητική ημέρα σε πολύ καλή κατάσταση.

PET Scan

Απεικόνιση Μεταστατικού Καρκίνου Ήπατος

Δείτε Ακόμη:

Πρόσφατες σχετικές αναρτήσεις στο Blog μας
2018-07-16T08:22:57+02:00
Go to Top