Ιατρογενής Κάκωση Ε4 κατά Strassberg

Ακόμη ένα περιστατικό ιατρογενούς κάκωσης των εξωηπατικών χοληφόρων αντιμετωπίστηκε από την επιστημονική ομάδα ιατρών του Κωνσταντοπουλείου Γ.Ν.  Το συγκεκριμένο περιστατικό κατατάσσεται στην ταξινόμηση Strassberg στην κατηγορία Ε4. Ο ασθενής διεκομίσθει από επαρχιακό νοσοκομείο με πλήρη διατομή του πόρου που αναδείχθηκε στην ERCP.

Διάγνωση

Ιατρογενής Κάκωση Ε4 κατά Strassberg – Κάκωση της συμβολής των ηπατικών πόρων με διακοπή της επικοινωνίας του δεξιού με τον αριστερό ηπατικό.

Θεραπεία

Διενέργεια  Ηπατονηστιδικής Αναστόμωσης.

Ιατρογενείς Κακώσεις κατά Strassberg

ERCP - Χολαγγειογραφία

Δείτε Ακόμη:

Πρόσφατες σχετικές αναρτήσεις στο Blog μας
2018-05-14T20:13:16+02:00
Go to Top