Θερμοκαυτηριασμός Όγκου Ήπατος

Η διαδερμική θερμοκαυτηρίαση με μικροκύματα ονομάζεται Microwave Ablation. Πρόκειται για μια εξειδικευμένη, μη χειρουργική θεραπεία που στοχεύει στην καταστροφή των όγκων του ήπατος μέσω της διοχέτευσης θερμότητας σε υψηλές θερμοκρασίες. Μπορεί να πραγματοποιηθεί διαδερμικά υπό Αξονικό τομογράφο ή Λαπαροσκοπικά.  Συνέπεια της διαδερμικής θερμοκαυτηρίασης με μικροκύμματα (Microwave Ablation), όπως και της αντίστοιχης θερμοκαυτηρίασης με ραδιοσυχνότητες (RF Ablation), είναι η επίτευξη της ελεγχόμενης καταστροφής των καρκινικών κυττάρων και προοδευτικά η ολοκληρωτική νέκρωση του όγκου. Ο διαδερμικός θερμοκαυτηριασμός ενδείκνυται κυρίως σε μικρούς όγκους ήπατος ως εναλλακτική στη χειρουργική θεραπεία (ηπατεκτομή),  σε περιστατικά που κρίνονται ανεγχείρητα, ενώ κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις ενδέχεται να προηγείται ή να έπεται της ηπατεκτομής.

Η παρούσα ανάρτησή μας αφορά σε περιστατικό Ηπατοκυτταρικού Καρκινώματος που είχε αφαιρεθεί χειρουργικά με Αριστερή Ηπατεκτομή και παρουσίασε τοπική υποτροπή. Στην περίπτωση τοπικών υποτροπών ΗΚΚ, η θεραπεία με θερμοκαυτηρίαση ενδείκνυται όταν δεν δύναται να πραγματοποιηθεί επαναληπτική ηπατεκτομή.

Διάγνωση

Τοπική Υποτροπή ΗΚΚ μετά από προηγηθείσα  Αριστερή Ηπατεκτομή- κρίθηκε ανεγχείρητο περιστατικό.

Θεραπεία

Διαδερμική θερμοκαυτηρίαση με μικροκύματα – Microwave Ablation.

CT Scans

Δείτε Ακόμη:

Πρόσφατες σχετικές αναρτήσεις στο Blog μας
2018-01-08T23:11:15+02:00
Go to Top