Ηπατοκυταρικό καρκίνωμα και αδενοκαρκίνωμα παχέος εντέρου

Ασθενής με ΗΚΚ δεξιού ηπατικου λοβού και σύγχρονο αδενοκαρκίνωμα κατιόντος.
Υπεβλήθη σε δεξιά οπίσθιά εκτομη τμημάτων VI ,VII και αριστερή κολεκτομή.

Right posterior sectionectomy με όριο τη δεξιά ηπατική φλέβα όπως φαίνεται στη φωτογραφία διεγχειρητικά.

CT Scans

Απεικονίσεις αδενοκαρκινώματος

Δείτε Ακόμη:

Πρόσφατες σχετικές αναρτήσεις στο Blog μας
2021-04-28T09:59:36+02:00
Go to Top