Αυτόματη Ρήξη Ηπατοκυτταρικού Καρκινώματος

Η αυτόματη ρήξη του Ηπατοκυτταρικού Καρκινώματος (ΗΚΚ) είναι μία ιδιαίτερα επείγουσα κλινική κατάσταση που χρήζει άμεσης χειρουργικής αντιμετώπισης. Ποσοστό που κυμαίνεται μεταξύ 5%-10% των Ηπατοκυτταρικών Καρκινωμάτων ρήγνυνται αυτόματα χωρίς να έχει προηγηθεί διάγνωσή τους με αποτέλεσμα την πρόκληση οξείας αιμορραγίας. Οι ασθενείς με ρήξη ΗΚΚ παρουσιάζουν αιφνίδιο, έντονο κοιλιακό άλγος, πτώση του αιματοκρίτη και υπόταση ενώ πρέπει να υποβληθούν σε άμεση χειρουργική επέμβαση – ηπατεκτομή. Η χειρουργική αφαίρεση είναι η μόνη θεραπευτική προσέγγιση που προσφέρει αξιόπιστο έλεχο της αιμορραγίας και προοπτικές μακροχρόνιας επιβίωσης των ασθενών.

Παρουσιάζουμε στην ανάρτησή μας περιστατικό ασθενούς με αιφνίδια αιμορραγία μετά από αυτόματη ρήξη ΗΚΚ. Ο ασθενής προσήλθε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών με οξύ κοιλιακό άλγος. Οι αιματολογικές εξετάσεις του κατέδειξαν πτώση του αιμοτοκρίτη ενώ εμφάνιζε και υπόταση. Απεικονιστικά, η αξονική τομογραφία κατέδειξε αιμοπεριτόναιο και όγκο στον αριστερό λοβό του ήπατος. Ακολούθησε ερευνητική λαπαροτομία που πιστοποίησε την αιμορραγία από τη ρήξη του όγκου. Αντιμετωπίσαμε το περιστατικό διενεργώντας Αριστερή Ηπατεκτομή αφού είχαμε εξασφαλίσει την αιμοδυναμική σταθεροποίηση του ασθενούς.

Δείτε Ακόμη:

Πρόσφατες σχετικές αναρτήσεις στο Blog μας
2018-06-10T20:55:25+02:00
Go to Top