Αδενοκαρκινωμα κεφαλής παγκρέατος με διηθηση της Πυλαίας και του Αλληρειου τρίποδα

Αδενοκαρκινωμα κεφαλής παγκρέατος με διηθηση της Πυλαίας και του Αλληρειου τρίποδα.. Πραγματοποιήθηκε νεοεπικουρικη χημείο θεραπείας και ακολούθως αφαίρεση του όγκου μαζί με τα αγγεία τα οποία αντικατασταθηκαν με τεχνητά μοσχεύματα PTFE

Δείτε Ακόμη:

Πρόσφατες σχετικές αναρτήσεις στο Blog μας
2019-05-14T18:11:56+00:00