Αδενοκαρκίνωμα κεφαλής παγκρέατος σε ασθενή με οικογενή προδιάθεση

Αδενοκαρκινωμα αυχένα παγκρέατος με αριστερή Πυλαία υπέρταση και διηθηση της σπληνικης φλέβας.
Η δεξιά ηπατική αρτηρία προέρχεται από την άνω μεσεντεριο αρτηρία. Πραγματοποιήθηκε ολική παγκρεατεκτομη με πρόσθια RAMPS  και σπληνεκτομη.

CT Scans

Απεικονίσεις αδενοκαρκινώματος

Δείτε Ακόμη:

Πρόσφατες σχετικές αναρτήσεις στο Blog μας
2021-05-26T12:18:20+00:00